Erateenused

Erateenusele on võimalik pöörduda ilma saatekirjata.

Teenused ja hinnakiri                                                     


Psühhiaatriline abi PS    ÜHHIAATRI VASTUVÕTUD TOIMUVAD AINULT VEEBI  VAHENDUSEL                                                                                           

Psühhiaatriline abi hõlmab patsiendi psüühilise seisundi hindamist ja diagnostikat. Psühhiaatrilise ravi alla kuuluvad farmakoteraapia ja individuaalne psühhoteraapia. 
Psühhiaatrilist tervisetõendit inimese psüühilise seisundi kohta on vaja kaitseväes töötamiseks, lapsendamiseks, mõnedel tingimustel akadeemilise puhkuse taotlemiseks ning muudel juhtudel. Selleks viib psühhiaater läbi psühhiaatrilise intervjuu ning vajadusel kaasab teised spetsialistid inimese psüühika hindamiseks. Väljastatakse tõend psüühikahäire esinemise või mitteesinemise kohta. NB! RELVALOA TAOTLEMISEKS TÕENDIT EI VÄLJASTATA.
Sisaldab 50 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.
 
Patsiendi seisundi jätkuv hindamine ning farmakoteraapia – ravimite määramine ning nende sobivuse hindamine. Sisaldab 50 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.  
Patsiendi seisundi jätkuv hindamine ning farmakoteraapia – ravimite määramine ning nende sobivuse hindamine.  Sisaldab 20 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.  
Vastuvõtuväline retsepti pikendamine/tõendi väljastamine (v.a relvaloa tõend) korduvale kliendile 30 EUR

Psühholoogiline abi                                                 

Psühholoogiliste probleemide väljaselgitamine, seisundi hindamine, ravieesmärkide sõnastamine, sobiva raviplaani paikapanemine.  Sisaldab 80 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.

Kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine ning nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärkidest, nende saavutamise võimalustest, takistustest ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on peamiseks kliendi psüühilise seisundi ja toimetuleku säilitamine või parandamine. Sisaldab 50 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.
 
 Kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudi, pereterapeudi Jelena Põldsami vastuvõtt Tallinnas 80 min 150 EUR

 

 
Pereteraapia on meetod, mille toetusel perekond saab hakkama end tundma vabamalt ning otsima ja kasutama lahendusi, mis aitavad kõikidel pereliikmetel ennast ja üksteist enam aktsepteerida ning elada täisväärtuslikumat elu. Teenuse eesmärk on isikute omavaheliste suhete, mis võivad säilitada ja süvendada psühholoogilisi probleeme, modifitseerimine. Sisaldab 80 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.
 
Sisaldab 80 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.
 
Tunnetekeskne paariteraapia on tõenduspõhine teraapiavorm, mille eesmärgiks on vähendada korduvaid omavahelisi tülisid ja suurendada rahulolu paarisuhtega. Seanssidel õpitakse ära tundma kahjustavaid dialooge suhtes ja oma rolli nendes, paremini mõistma nii enda kui partneri reaktsioone, vähendama pinget ja suurendama emotsionaalset turvatunnet ja lähedust.
 
Isiksuse uuring: Isiksusehäire või isiksuse muutuse olemasolu kindlakstegemine, isiksusehäire tüübi täpstustamine, psüühikahäirete ja eluprobleemide teket ja püsimist soodustavate isiksuslike omaduste kindlakstegemine. Sisaldab testide täitmist, struktureeritud intervjuu läbiviimist ning uuringu kokkuvõtte vormistamist ja tagasisidet kliendile ja tema raviarstile.

Kognitiivse funktsiooni uuring: Viiakse läbi mõne kognitiivse funktsiooni häire kahtluse korral või kognitiivse funktsiooni häire dünaamika hindamiseks. Teenus sisaldab testimist, intervjueerimist ja uuringu kokkuvõtte vormistamist ja tagasisidet kliendile ning tema raviarstile.
 
Kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine.  Sisaldab 50 minutit kontaktvastuvõttu ning 10 minutit vastuvõtuga seotud dokumenditööd.  
Füsioterapeutiline abi

On suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele. Koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.  
Massaaž (50/20 min)    50/30 EUR

Logopeediline ja eripedagoogiline abi

Kliendi kommunikatsioonitaseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine ning ravi planeerimine. Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.
Sisaldab 45 minutit kontaktvastuvõttu ning 15 minutit vastuvõtuga seotud ettevalmistust ja dokumenditööd.
 
Logopeedilise hindamise läbiviimine ning vajaliku dokumendi vormistamine. 
Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises. Sisaldab 45 minutit kontaktvastuvõttu ning 15 minutit vastuvõtuga seotud ettevalmistust ja dokumenditööd.  
Kõneravi koos kliendi lähedastega, et õpetada lähedastele oskusi klienti igapäevaselt arendada ning iseseisvalt kliendi suhtlemise, kommunikatsioonivilumuse ja toimetuleku oskusi arendada. Sisaldab 45 minutit kontaktvastuvõttu ning 15 minutit vastuvõtuga seotud ettevalmistust ja dokumenditööd.  
Häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine, käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm.  Sisaldab 45 minutit kontaktvastuvõttu ning 15 minutit vastuvõtuga seotud ettevalmistust ja dokumenditööd.  
Häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine, käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine).  Sisaldab 45 minutit kontaktvastuvõttu ning 15 minutit vastuvõtuga seotud ettevalmistust ja dokumenditööd.  
Teenusele registreerimine

Teenusele on võimalik registreerida:

Teenusele registreerides on vajalik anda teada enda nimi, isikukood, telefoninumber ja meiliaadress.

E-posti teel pakutud vastuvõtuajad kehtivad maksimaalselt 2 päeva.

Tasuliste teenuse eest toimub tasumine ettemaksuarve alusel (maksetähtaeg aja registreerimisest 2 päeva). Vastuvõtuaja kinnitamiseks tuleb teenuse eest tasuda ette maksetähtajaks. Kui arve on ületanud maksetähtaja ja kliendiga ühendust ei saa, siis kinnitamata aeg tühistatakse.

Vastuvõtuaegade tühistamisest tuleb kindlasti teatada vähemalt 24 tundi enne vastuvõttu telefoni või meili teel. Sellisel juhul jääb ettemaks alles või kantakse kliendile tagasi. Õigeaegselt teatamata jätmise korral jääb visiiditasu kliinikule või saadetakse arve ilmumata visiidi eest.

Võlgnevuste korral ei ole võimalik retsepte pikendada ja uusi aegu registreerida. Üle 30 päeva võlgnevused saadetakse SPT Inkassole menetlemiseks.