Ettepanekud ja pretensioonid

Kui Teil on ettepanekuid või muid tähelepanekuid selle kohta, kuidas me saaksime Ambromed Kliiniku tööd veelgi kliendisõbralikumaks muuta, olete oodatud oma arvamust avaldama kirjalikult paberil või e-posti teel.

Probleemide tekkimisel soovitame need esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel, aga kui see pole võimalik, siis palume probleem esitada kirjalikult paberil või e-posti teel. Kirjalik kaebus või pretension palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses ning lisada sellele oma nimi ja kontaktandmed, kaebusele vastame kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

Pakutavate teenuste ja programmide arendamisel kasutame kliiniku rahastajate Eesti Tervisekassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa soovitusi ja nõudmisi, samuti meie koostööpartnerite, klientide ning töötajate ettepanekuid ja soovitusi. Aastakoosolekul arutatakse personaliga saadud tagasisidet ning võimalusel viiakse ellu muudatused.

Hindame väga Teie ettepanekuid ja soovitusi!

Email again:
Perearstide tagasiside 2018

Pikem tagasisideküsitlus