Koostöövõimalused

Koostöö ettevõtetega


Osutame teenuseid ettevõtetele, kes on meiega ühendust võtnud sooviga hüvitada oma töötajatele meie poolt osutatavaid teenuseid. Ettevõtetel on võimalik oma töötajaid suunata Ambromed Kliinikus osutatavatele teenustele. Selleks on tarvis võtta meiega ühendust meili teel info@ambromed.ee.  Teenustele kehtib erateenuse hinnakiri. Esitame koondarve teenuste eest iga kuu alguses.  Vastuvõttude sisu on konfidentsiaalne ning vastuvõtu sisu kohta infot ei edastata.

Vajadusel viime läbi ettevõtte siseselt lühikoolitusi vaimse tervise teemadel. Hind ja teema selgub läbirääkimistel. 

Koostöö perearstidega


Alates 01.01.2015 on perearstidel võimalik kasutada teraapiafondi oma patsientide suunamiseks kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule. Teenusele suunamiseks on vajalik vormistada patsiendile saatekiri. Soovi korral võib perearst ka ise kliinikuga ühendust võtta, et sõlmida leping ning alustada koostööd. 

Ambromed Kliinikus pakutakse kliinilise psühholoogi, logopeedi ning füsioterapeudi teenuseid:

Perearsti saatekirjal peab olema märgitud suunamise eesmärk ning mis teenuste eest ja mis mahus võimaldatakse patsiendile teenust osutada. Samuti viidet sellele, et suunatakse teraapiafondi kaudu ning on lisatud perearsti kontaktandmed. Saatekiri võib olla patsiendile väljastatud paberil või digitaalselt tervise infosüsteemi. Vajadusel võtame perearstiga ise ühendust täpsustavate küsimuste esitamiseks.

Teenusele registreerides peab patsiendil saatekiri juba olemas olema!

Uuenenud nõuded, teenuste nimekiri ja hinnad on kättesaadavad Tervisekassa koduleheküljel: https://www.tervisekassa.ee/teraapiafond