Kodukord

Teenusele saabumine

Teenusele palume saabuda kuni kümme minutit enne vastuvõtu algust. Esmase vastuvõtu eel palume tutvuda kliendi õiguste ja kohustustega ning täita küsimustik kliendi elukvaliteedi kohta.

Teenusele saabudes palume kaasa võtta:

Visiiditasu on võimalik tasuda sularahas või pangakaardiga.

Teenusele saabudes pöördub klient sekretäri poole, kellele annab teada enda nime ning vajalikud dokumendid ning tasub visiiditasu. Klient vahetab välisjalanõud kliiniku pestud susside vastu. 

Lastel kuni 18.eluaastani allkirjastab nõusolekulehe ning täidab küsimustiku lapsevanem või hooldaja.

Vastuvõtul

Esmasel vastuvõtul täidab spetsialist koostöös kliendiga individuaalse tegevusplaani. Vajadusel kaasatakse selleks teised spetsialistid kliendi nõusolekul. Koos kliendiga pannakse kirja eesmärgid ning kliendi vajadused, otsustatakse ravi sobivuse ning edasiste plaanide üle. Vajadusel suunatakse klient teise spetsialisti vastuvõtule. Kliendiga töötav spetsialist vastutab individuaalse tegevusplaani valmimise ning lukustatud kapis hoidmise eest. Ravi jätkudes täiendatakse tegevusplaani ning ravi lõppedes tehakse kokkuvõte.

Suunamine

Esmase vastuvõtu lõppedes registreeritakse kliendile vastuvõtuaeg järgmiseks korraks sama spetsialisti juurde või vajadusel suunatakse teise spetsialisti vastuvõtule. Vastuvõtuaja registreerib sekretär ning väljastab kliendile kliiniku visiitkaardi, millele märgib vastuvõtuaja kuupäeva ja kellaaja. Kliendi kontakttelefonile tuleb 24 tundi enne vastuvõttu sms vastuvõtuaja kohta.* Klient teavitab vähemalt 24 tundi ette, kui soovib vastuvõtuaega muuta või tühistada.

*Sms vastuvõtuaja kohta võib kliendile mitte kohale jõuda juhul kui kliendi telefoninumber puudub süsteemist, kui kliendi telefon on pikalt väljalülitatud või muul tehnilisel põhjusel. Soovitame vastuvõtuaeg märkida ka visiitkaardile või isiklikku märkmikusse.

Kliendil on võimalik vastuvõtuajast ning ravist igal ajal loobuda. Vajadusel informeeritakse klienti teistest samalaadsetest asutustest või asutustest, mis pakuvad kliendile sobivamat teenust. Spetsialistid teevad endast oleneva, et tagada kliendile katkematu teenuse osutamine.