Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon (VATEK) korraldab järgmist vaimse tervise teabepäeva Võrumaal. Lisaks teistele esinejatele on võimalik kuulata ka Ambromed Kliiniku kliinilise psühholoogi Jelena Põldsami ettekannet pealkirjaga "Toit ja vaimne tervis".

Teabepäev toimub Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis
18.juunil kell 12.00-16.30.

Kava:
Tervitussõnad Võru linnapea Anti Allaselt
Vaimne tervis poliitikas - Ene Augasmägi
Positiivne vaimne tervis - mis see on?" - Tiina Parmasto
Inimese areng ja psühhosüntees - Alar Tamming
Toit ja vaimne tervis - Jelena Põldsam
Vaimne tervis ja poliitika - Ivari Padar
Tervest vaimust - luuletaja Contra
Arutelu

Üritusele on vajalik eelregistreerimine.

Kuulutus on kättesaadav VATEK facebooki lehel