Ambromed Kliinik korraldab 2010 sügisel perearstidele koolituse psüühikahäiretest

Koolituse eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade ärevus- , söömis- ja meeleoluhäiretest ning tänapäevastest ravivõimalustest.
Nelja koolituspäeva jooksul antakse ülevaade:
I. Ärevushäiretest
II. Söömishäiretest
III. Meeleoluhäiretest
IV. Terviseärevusest, somatoformsetest häiretest

Lektorid: dr. Anne-Mai Heinlaid, kliiniline psühholoog Kirsti Akkermann, pereterapeut Jelena Põldsam

Info ja registreerimine koolitusele telefonil 7451175, või meili teel: info@ambromed.ee

Kursuse maksumus : 10000 krooni + käibemaks

Juhime Teie tähelepanu, et 3. augustil 2009 alustas EAS mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele.
Koolitusosaku abil saavad FIEd, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust riiklikelt koolitusasutustelt ja koolitusfirmadelt, kes on kantud teenusepakkujate nimekirja, mis on avaldatud EASi veebiküljel www.eas.ee/koolitusosak. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni toetusesaaja kohta ning taotledasaab vaid kord aastas.
Lisainfo koolitusosaku ja taotluse kohta telefonil: EAS koolitusosaku info 6279700