Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK koostöös muuhulgas ka Ambromed Kliiniku spetsialistidega, viis läbi ajakirjanikega koostööseminari "Vaimne tervis - kas saab meedia parata?!" 09.03.2015.

Koostööseminari eesmärk oli arutada, kuidas kajastada vaimse tervise probleeme meedias nõnda, et ajakirjandus saaks kaasa aidata ühiskonnas oluliste kitsaskohtade lahendamiseks ilma lugude peategelasi kahjustamata.

Ambromed Kliiniku ja Eesti Pereteraapia Ühingu juhataja Jelena Põldsam tegi ettekande teemal "Laste ja perede kajastamine meedias".

Täpsem kava asub VATEK koduleheküljel