Ambromed Kliinik korraldab 2010 kevadel kahepäevase sissejuhatava kursuse "Laste ja noorukite psüühikahäired"

Lektor: Krista Papp MD PhD,noorukite psühhiaater, psühhoterapeut (laste, noorte ja täiskasvanute individuaalteraapia), kliiniline seksuoloog (Põhjamaade kõrgem kategooria)

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud baasteadmised lapse- ja noorukiea psüühilisest arengust ja selle häiretest, peredega ja eakaaslastega seotud probleemidest.

Sihtrühm: psühholoogid, eripedagoogid, lasteaia õpetajad, abiõpetajad, algkoolide õpetajad, lasteasutuste töötajad, perearstid.


Epidemioloogiliste uuringute tulemuste põhjal esineb 20-25% noortest psüühikahäireid mingil noorukiea perioodil. Nendest 5-10% vajab häirete raskuse tõttu psühhiaatrilist abi, suurem osa noortest pöördub eeskätt perearsti või kooli meditsiinipersonali poole. Noorukieas algavad mitmed pikaaegsed psüühikahaigused ja õigeaegne häirete avastamine ning ravile saatmine parandavad oluliselt haiguse prognoosi.
Eelneva tõttu on äärmiselt vajalik süvendatud teadmine noorukite psüühilistest probleemidest.
Koolituse eesmärgiks on anda perearstidele vajalikud baasteadmised lapse- ja noorukiea psüühilisest arengust ja selle häiretest, peredega ja eakaaslastega seotud probleemidest. Kursuse jooksul käiakse läbi tähtsamad psüühiliste haiguste alarühmad diagnostika ja ravi osas.


Info ja registreerimine koolitusele telefonil 7451175, ja e- maili: info@ambromed.ee
Kursuse maksumus : 3500 krooni + käibemaks

Juhime Teie tähelepanu, et 3. augustil 2009 alustas EAS mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele.
Koolitusosaku abil saavad FIE-d, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust riiklikelt koolitusasutustelt ja koolitusfirmadelt, kes on kantud teenusepakkujate nimekirja, mis on avaldatud EAS-i veebiküljelwww.eas.ee/koolitusosak . Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni toetusesaaja kohta ning taotleda saab vaid kord aastas. Lisainfo koolitusosaku ja taotluse kohta telefonil: EAS koolitusosaku info 6279700