Koostöövõimalused

Koostööpakkumine perearstidele


Alates 01.01.2015 on perearstidel võimalik kasutada teraapiafondi oma patsientide suunamiseks kliinilise psühholoogi ja logopeedi vastuvõtule. Alates 01.01.2016 lisandus ka füsioterapeudi teenus. Teenusele suunamiseks on vajalik vormistada patsiendile suunamiskiri ning sõlmida koostööleping. Lepingu sõlmimiseks on võimalik suunata enda patsient suunamiskirjaga Ambromed Kliinikusse, mille järel võtame perearstiga ise ühendust. Soovi korral võib perearst ka ise kliinikuga ühendust võtta, et sõlmida leping ning alustada koostööd. Ambromed Kliinikus pakutakse kliinilise psühholoogi, logopeedi ning füsioterapeudi teenuseid:

Perearsti suunamiskirjal peab olema märgitud suunamise eesmärk ning mis teenuste eest ja mis mahus võimaldatakse patsiendile teenust osutada. Samuti viidet sellele, et suunatakse teraapiafondi kaudu ning on lisatud perearsti kontaktandmed. Vajadusel võtame perearstiga ise ühendust täpsustavate küsimuste esitamiseks.

Teenusele registreerides peab patsiendil suunamiskiri juba olemas olema!

Uuenenud nõuded, teenuste nimekiri ja hinnad on kättesaadavad Haigekassa koduleheküljel: https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond