Ambromed Kliinik pakub järgmisi teenuseid:

SÖÖMISHÄIRETE RAVI
Söömishäirete keskmes on kehakaalu ja -kuju ülemäärane väärtustamine ning sellega seotud tugev hirm kehakaalu tõusu ees. Ravi eesmärk on koostöös kliendiga tervisliku toitumiskäitumise ja elustiili kujundamine, mis saavutatakse läbi normaalkaalu stabiliseerimise, tervislike söömisharjumuste kujundamise ning stressi ja negatiivsete emotsioonidega parema toimetuleku nii individuaalsel kui pere tasandil.
Toitumispsühholoogiline nõustamine

Toitumiskäitumine mõjutab otseselt keha füsioloogiat ning psüühikat - söömisest sõltub energiatase, meeleolu jpm. Otsusest selle kohta, mida, millal ning kuidas süüa on psüühilised protsessid. Toitumispsühholoogia-alases nõustamises püütakse analüüsida seoseid inimese toitumise, meeleolu, enesetunde ja kehakaalu vahel. Leitud seoste alusel on võimalik rakendada käitumuslikke või kognitiivseid muutuseid, mis aitavad kliendil paremini saavutada oma toitumiskäitumisega seotud tervislikke eesmärke.

Patsiendi nõustamine ravimeeskonnaga Söömishäirete ravi (buliimia, anoreksia, liigsöömine, muud söömishäired)
PSÜHHIAATRILINE ABI
Psühhiaatriline abi hõlmab endas patsiendi psüühilise seisundi hindamist ja diagnostikat. Koostöös patsiendiga koostatakse individuaalne raviplaan.
Psüühikahäireid ennetav tegevus Farmakoteraapia Individuaalne psühhoteraapia Ärevus-, söömis- ja meeleoluhäirete ravi
PSÜHHOLOOGILINE ABI
Patsiendil aidatakse tugevdada kontrollitunnet oma elu üle ja stressiga toimetulekut, tõsta enesehinnagut, leida lahendusi spetsiifilistele probleemidele. 
Psühholoogiline nõustamine Kriisinõustamine Toitumispsühholoogiline nõustamine Spordipsühholoogiline nõustamine

Keskendutakse spordispetsiifiliste psühholoogiliste oskuste treeningule. Võetakse arvesse sportlikke sihte ja eesmärke. Nõustamine on suunatud nii hästi toimivatele sportlastele, kes soovivad oma sooritust veelgi parandada psüühikatreeningu abil kui ka soorituslangust kogevatele sportlastele, kes peavad enda soorituse halvenemise põhjuseid psüühikast tulenevateks. Vajadusel tegeletakse vigastusest taastumisega kaasneva psühholoogilise stressiga, karjääriga seotud järskude muutustega toimetulekuga ning läbipõlemisega seotud riskide maandamisega.

Psühholoogiline uuring
ÄREVUSHÄIRETE RAVI

Ravis keskendutakse ärevuse vähendamisele läbi ärevusega toimetulekuoskuste suurendamise, aidates klientidel leida viise, kuidas kontrollida oma negatiivseid, ohuga seotud mõtteid ja nendega kaasnevat käitumist.

Individuaalne psühhoteraapia Relaksatsioonitreening Laste ja noorukite teraapia Ärevushäirete ravi (paanikahäire, sotsiaalärevushäire, generaliseerunud ärevushäire, depressiooni sümptomitega ärevushäire, obsessiiv-kompulsiivne häire)
PSÜHHOTERAAPIA
Psühhoteraapia on koostööprotsess, mille eesmärgiks on sihipäraste psühholoogiliste tehnikate kasutamise läbi aidata patsiendil mõista oma emotsioone, tunnetust ja käitumist kohases suunas  ning seeläbi suurendada igapäevaeluga toimetulekut.
Pereteraapia

Pereteraapia on meetod, mille toetusel perekond saab hakata end tundma vabamalt ning otsima ja kasutama lahendusi, mis aitavad kõigil pereliikmetel ennast ja üksteist enam aktsepteerida, elada täisväärtuslikumat elu.

Paariteraapia Kognitiivkäitumuslik teraapia Supervisioon

Asume aadressil: Lai 28, Tartu 51005
E-post: info@ambromed.ee
Telefon: (+372) 745 1175
Blogi: http://ambromed.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ambromedkliinik
CRBMS

©2014 Ambromed Grupp OÜ